Psykolosjen.no

Pål Dåstøl


1. Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?

Jeg gikk grunnfag psykologi i Oslo før kom jeg inn på profesjon i Trondheim. Her fikk jeg hovedpraksis på smerteklinikken ved St. Olav, hvor jeg også begynte å jobbe etter endt studie. Etter noen år flyttet jeg til Oslo, og siden det har jeg jobbet i Vestre Viken helseforetak – et helseforetak som dekker Asker, Bærum, Ringerike, Kongsberg og Drammen. Min hovedstilling og daglige kontor er på Nevropsykologisk poliklinikk ved Asker DPS, hvor jeg har vært leder siden 2006. I tillegg har jeg en liten bistilling ved Smerteklinikken ved St. Olavs Hospital to dager i måneden.


2. Hvordan er en typisk hverdag for deg på jobb?

Jeg har en ganske variert hverdag. Den består av mye pasientkontakt, noe jeg trives veldig godt med. Så har jeg en del ledelse, både personal, fag og administrasjon. Jeg underviser også en god del på sykehuset og for studenter, noe som også er ganske spennende arbeid.


Det å kunne jobbe med spesifikke lidelser og mer håndfaste problemer er noe av det jeg liker best ved nevropsykologi; Det å jobbe med noe konkret, kunne følge opp pasienter og ha mye pasientkontakt gjennom hele prosessen.
Ved Nevropsykologisk poliklinikk og ved smerteklinikken har jeg bare pasienter hvor jeg gjør nevropsykologiske utredninger. Det består av en klinisk del hvor jeg utreder anamnese (sykdomshistorie), symptombilde og atferdskarakteristika, for så å utføre nevropsykologiske tester basert på hvilket symptombilde pasienten har. Det går altså i nevropsykologiske differensialdiagnostiske vurderinger og funksjonsdiagnostiske vurderinger. Utredningene baserer seg altså på en helhetsvurdering av sykdomsforløp og nåværende symptomer, og pasientgruppene kan variere fra de med MS, til ADHD, Asbergers Syndrom, lette traumatiske hjerneskader, og så videre.

Det å kunne jobbe med spesifikke lidelser og mer håndfaste problemer er noe av det jeg liker best ved nevropsykologi; Det å jobbe med noe konkret, kunne følge opp pasienter og ha mye pasientkontakt gjennom hele prosessen. Med meg har jeg testteknikere med 3 årig høyskole/universitetsutdanning som læres opp internt, dette inkluderer også profesjonsstudenter som kan få opplæring i å jobbe som testtekniker ved siden av studiene.


3. Hvorfor valgte du å bli psykolog, og hva førte deg innpå akkurat denne spesialiseringen?

Det å kunne få muligheten til å møte mennesker i en sårbar og vanskelig fase av livet og gjøre en forskjell i form av å hjelpe noen med en problemstilling, det er ufattelig meningsfullt for meg. Dette er primært det som drev meg til å bli psykolog, og det som driver mitt engasjement innenfor nevropsykologi den dag i dag.


4. Kunne du like gjerne gjort noe annet?

Det har jeg faktisk tenkt mye på. Jeg har nok en liten tanke om at jeg kunne trives med veldig mange andre ting, men det er jo dette jeg kjenner best. Sånn som det er nå trives jeg så godt med den jobben jeg har at det er en problemstilling som virker ganske fjern for meg nå.


5. Kan du beskrive de beste og verste sidene med jobben din?

De beste sidene er det lett å si noe om, for de er det mange av! Det å treffe pasienter og kunne gjøre en forskjell i positiv retning for andre, er et stort privilegium. Samarbeid med kolleger på tvers av fag er veldig lærerikt, og for meg som er så heldig å ha en variert arbeidssituasjon så er det nettopp kombinasjonen av ledelse, undervisning og klinikk som gir meg mye i hverdagen.


De verste sidene er registreringene og rapporteringene som vi pålegges.

De verste sidene er registreringene og rapporteringene som vi pålegges. Noen av de har vi absolutt bruk for og da er det greit, og jeg forstår godt at vi bruker tid på det. Mens andre derimot muligens kan virke mot sin hensikt da de stjeler mye tid og ressurser i en ellers travel hverdag.


6. Synes du lønningen samsvarer med arbeidsmengde?

For min egen del vil jeg si den gjør det. Generelt virker det som psykologlønnen de siste fem årene har blitt mer akseptabel, spesielt spesialistlønnen, som jeg vil anse som ganske god.


7. Hvordan påvirker jobben privatlivet ditt?


For at man skal kunne bidra på en best mulig måte tror jeg at man må kunne gå ut og inn av utfordringer og situasjoner
Jeg vet ikke om det påvirker så mye. Det varierer. Da jeg sitter med vanskelige dilemmaer i arbeidslivet vil det nok prege hverdagen i større grad, men etterhvert som man har jobbet noen år lærer man seg å skille jobb og privatliv. For at man skal kunne bidra på en best mulig måte tror jeg at man må kunne gå ut og inn av utfordringer og situasjoner.

Det hender jo at folk ser meg som psykolog selv utenfor klinikken, og det syns jeg er helt greit. Da er det mitt ansvar som fagperson å kunne gi så gode råd som mulig om hvor de kan søke hjelp og det er mitt ansvar å sette grenser. Så for meg er ikke dette problematisk i det hele tatt.


8. Hvordan har du utviklet deg som person og psykolog fra studieliv til nå?

Som person har jeg sikkert utviklet meg til å bli en mer fleksibel og forståelsesfull. Jeg tror også det henger sammen med den faglige utviklingen - at man lærer seg hvor mangefasettert livet og ulike tilstander er. Det gir både ydmykhet i forhold til det en jobber med, men også en faglig trygghet.


9. Hva er dine fremtidsplaner?

Det er å fortsette å utvikle Nevropsykologisk poliklinikk som jeg leder, noe som er en relativt ung poliklinikk i Veste Viken. Vi har en utfordrende prosess, hvor vi nå går fra å dekke bare Asker og Bærum til å ha områdeansvar for hele Vestre Viken.


10. Hvilke råd ville du gitt kommende og nåværende psykologstudenter?

Jeg vil gi de det rådet å sørge for å lære mest mulig i studietiden. Få mest mulig ut av samtaler med veilederen sin, søke faktakunnskap om det man har lyst til å jobbe med, bruke de søkemotorene som er tilgjengelig, og lære seg å lese fagartikler slik at man kan holde seg oppdatert på utviklingen, noe som blir viktig i senere arbeidsliv.


Av Grunde Varting
Publisert 26.09.2013


Trykk her for flere intervjuer med ferdig utdannede psykologer!

Kommende arrangementer

Kategorier

Psykolosjen på Twitter

    Her kommer Tweets

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på psykolosjen@gmail.com!

Følg oss:

  • Facebook
  • Twitter