Psykolosjen.no

Are Holen


Intervjuprosjektet var så heldige å få huke tak i psykolog og psykiater Are Holen bare noen dager før han går av med 80% pensjon og flytter ut av kontoret sitt ved Institutt for nevromedisin på St. Olavs Hospital. Bokhyllen på kontoret hans viser at dette er en mann med en lang og mangfoldig yrkeskarriere bak seg. Hans hovedinteresser er stressforskning, gruppepsykologi og meditasjon. Han forteller at han syns det har vært svært givende, både som kliniker og forsker, å komme nær mennesker og forholde seg til deres livsløsninger, problemer og gleder.

Allerede i 1966 grunnla Are Holen organisasjonen ACEM som arbeider for å bidra til menneskelig vekst gjennom meditasjon. I skrivende stund er han på reise i India, Singapore og Taiwan for å undervise dels om stressforskning, men også om ACEM, som har blitt en internasjonal organisasjon. Jeg får inntrykk av at denne mannen på mange måter har integrert det medisinske perspektiv, psykologien og filosofien både i sin karriere og i sin virkelighetsforståelse. Et eksempel på dette er forskningen han er engasjert i knyttet til forandringer i hjernen under meditasjon.

Det er mye jeg har lyst til å spørre Are Holen om og jeg begynner med hans tosidige bakgrunn fra både psykologi og medisin.


BakgrunnJeg er utdannet både psykolog og lege med spesialisering i psykiatri (...) min far var lege og to av tre brødre er både leger og ingeniører
”Jeg er utdannet både psykolog og lege med spesialisering i psykiatri”, forteller han. ”Jeg begynte med psykologi. Deretter studerte jeg medisin mens jeg jobbet som psykolog på Dikemark på ettermiddags- og kveldstid”. Are Holen sier det er flere grunner til at han valgte å studere medisin i tillegg til psykologi. ”Dels har jeg litt familiær belastning da min far var lege og to av tre brødre er både leger og ingeniører”. I tillegg forteller han om en pasient han hadde da han jobbet som psykolog under studiet med en rekke somatiske symptomer. Han sier han tenkte at han måtte kunne mer.

Are Holen sier han har fått mye igjen for kombinasjonen av psykologi og medisin. Han har blant annet jobbet på smerteklinikken på St. Olavs der hans tosidige kompetanse har vært god å ha i møte med pasienter med en kombinasjon av psykologisk problematikk, livsproblematikk og kroppslig problematikk. ”I tillegg vil jeg understreke at psykologien har anvendelse i alle sammenhenger der du har med mennesker å gjøre”.


Meditasjon og meditasjonsforskning


Are Holen er grunnlegger av organisasjonen ACEM. ”ACEM-meditasjon gir en helt annen måte å nærme seg den menneskelige psyke og den åpner for en annen type prosess for personlig utvikling enn det vi vanligvis kjenner fra psykologien”, forteller han. Som det står på hjemmesiden kan ACEM-meditasjon, i tillegg til å gi avspenning, gi bedre tilgang på egne ressurser og kreativitet.

 


Det kan se ut som at ACEM-meditasjon er ganske dyptgående. Man ser blant annet mer aktivitet flere steder i de limbiske strukturer, den emosjonelle delen av hjernen, hos erfarne mediterende.
Selv har Are Holen meditert siden han var 17 år gammel. Han forsker også på meditasjon og ser ved hjelp av fMRI på hvilken effekt meditasjon kan ha på aktivitetene i hjernen. Det kan se ut som at ACEM-meditasjon er ganske dyptgående. Man ser blant annet mer aktivitet flere steder i de limbiske strukturer, den emosjonelle delen av hjernen, hos erfarne mediterende.  Han har den oppfattelsen at jo mer tydelige de fysiologiske og hjernemessige forandringer er, desto mer potent er metoden i psykologisk forstand. Han syns derfor det har vært spennende å se at Acem-meditasjon har markerte utslag i slike forandringer.


GruppepsykologiI en gruppe er det både en relasjon mellom terapeut og gruppen som helhet, mellom de enkelte deltagerne og mellom terapeut og hver enkelt deltager. Samtlige relasjoner kan være terapeutiske.
Are Holen har også interessert seg for grupper og gruppeprosesser siden slutten av 60-tallet og har jobbet med alt fra pedagogiske grupper og terapigrupper til produksjonsgrupper og grupper i næringslivet. ”Jeg har blitt fascinert av grupper, den mellommenneskelige dynamikken, interaksjon og utviklingen av samhandlingsmønstre over tid”. Han synes det er synd studentene ikke lærer om grupper på Psykologisk institutt ved NTNU,  og forteller videre om forskjellene mellom individual- og gruppeterapi. I en individualrelasjon står og faller alt på relasjonen mellom terapeut og pasient. I en gruppe er det både en relasjon mellom terapeut og gruppen som helhet, mellom de enkelte deltagerne og mellom terapeut og hver enkelt deltager. Samtlige relasjoner kan være terapeutiske.

Erfaringen hans er at en viss likhet i alder, livsfase og livsutfordringer stort sett gir bedre grupper. Gruppemedlemmene forstår hverandre bedre. På den andre siden, sier han at det kan være en fare med grupper om deltakerne på grunn av vanskelige opplevelser lukker seg litt for verden der ute. Særlig destruktivt kan det bli hvis de inntar en uttalt offerrolle og bygger sin identitet rundt den.


Råd fra en erfaren mann..alle kan lære seg empatiske platityder, men skal man nå dypere, må empatien ha en forankring i selvforståelse og introspektiv evne
Are Holen har tre råd til psykologstudenter. Han mener at både egenterapi, gruppeerfaringer og dyptgående former for meditasjon kan være nyttig erfaring. ”Jeg er av de som tror at empati er introspektiv evne vendt utover”, sier han. ”Det man har av selvforståelse gjør at man også skjønner andre bedre”. Han legger til at alle kan lære seg empatiske platityder, men at skal man nå dypere, må empatien ha en forankring i selvforståelse og introspektiv evne. Egenterapi er en måte å lære noe på selv om man ikke har noen store problemer, mener han. Du får dessuten kjenne på hvordan det er å være i rollen som klient og erfare hvordan en person arbeider med deg. Du får også kjent på sensitiviteten eller mangelen på sensitivitet fra en terapeut og hvordan dette virker på deg.


Jeg tror man blir en bedre psykolog hvis man har bred erfaring både i perspektiv og pasientutfordringer
Det siste rådet han gir er å skaffe seg bred erfaring. Han mener psykologien har vært altfor ismestyrt og at det er viktig å ikke «gifte» seg med én tilnærming eller pasientgruppe for tidlig. ”Jeg tror man blir en bedre psykolog hvis man har bred erfaring både i perspektiv og pasientutfordringer”, avslutter han.


Av Irmelin Møystad Bjørnland
Publisert 8.4.2014


Are Holen/ACEM på nett:

ACEM Norge
Aftenposten: Slik fungerer hjernen under meditasjon


Trykk her for flere intervjuer med ferdig utdannede psykologer!

Kommende arrangementer

Kategorier

Psykolosjen på Twitter

    Her kommer Tweets

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på psykolosjen@gmail.com!

Følg oss:

  • Facebook
  • Twitter