Psykolosjen.no

Svein Øverland

Svein Øverland er en engasjert og energisk psykolog, som viser gjennom sin merittliste at å være psykolog er langt fra kjedelig. Han har en egen filosofi som gjør det mulig for ham å møte drapsmenn og voldtektsmenn uten å dømme dem. Han har vært munk i Katmandu og svømt med menneskeetende haier i Sør-Korea, og bruker Mindfullness for å senke stressnivået.


1. Kan du presentere deg selv og fortelle litt om din bakgrunn?

Som nyutdannet psykolog kom jeg inn på tanken at det var lurt å bli god på én ting, det ga en slags trygghet. Jeg har utvidet min kunnskap opp gjennom årene, men det kan gå på bekostning av ekspertise. Mine personlighetstrekk tillater meg i større grad å holde på innenfor flere områder, for jeg har nok mer energi enn folk flest. I tillegg har jeg nok både vært heldig og hatt flaks på veien hit jeg er i dag.


2. Hvordan er en vanlig hverdag for deg på jobb?

Hverdagen min er preget av at jeg har flere «hatter» og jeg har over 100 % ansettelse.

Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Brøset: Jeg er ansatt på Brøset som assisterende seksjonssjef ved Sentral fagenhet for tvungen omsorg. Personer som blir dømt til tvungen omsorg er personer som har gjort noe forferdelig og hvor det foreligger stor gjentakelsesfare, men de er utilregnelige grunnet for lav IQ. Arbeidet inneholder mye risikovurderinger; hva er det vi må passe på, får de dømte lov til å gå ut eller ikke, undersøke hvilken behandling som kan gjennomføres for å gjøre de mindre farlige, osv. Jeg kaller meg gjerne for en «slem psykolog». Det er liten vekst hos disse pasientene, og hvis du er utviklingshemmet og har misbrukt 40 barn så skal du ikke få så mange sjanser til.

Trondheim Fengsel: Jeg arbeider på forvaringsanstaltene; Ila og Bredtvedt. Min psykologrolle der er i hovedsak ikke behandling, men å gjøre risikoanalyser, trusselvurderinger, oppgaver for retten og innstillinger til kriminalomsorgen. Fangene under forvaring lider ofte av en personlighetsforstyrrelse, og da ofte psykopati, som det foreligger lite evidensbasert behandling for.


Hvordan møter du mennesker som har gjort mye vondt?

Det er et litt etisk spørsmål om folk er vonde, men om jeg skulle ha satset pengene mine så ville jeg ha sagt at mennesker er vonde. Dersom mennesker blir gitt mye makt og lite innsyn i sine handlinger så tror jeg mange vil gjøre fæle ting. Det gir meg en mulighet til å tenke at «ja, det kunne vært meg». Det er menneskelig, men samtidig så er det ikke slik at man våkner opp en dag og tenker at «i dag skal jeg drepe noen». Slike tanker oppstår gjennom en prosess av små usynlige valg. I tillegg tror jeg litt på tilfeldigheter; når vi noen ganger går til venstre i stedet for høyre kan vi om 120 m ende opp et helt annet sted grunnet det valget. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke skal dømme noen, men de har gjort noe feil. Det er deres valg. Det er ikke et stort valg, men mange små valg. De får likevel ikke noe sympati fra meg, men poenget er å bruke kunnskapen om det som har skjedd før til å unngå å gjøre den samme feilen i fremtiden.

I rettspsykiatriene har man nå gått bort fra «farlighetsvurderinger» til «risikovurderinger»; ingen er farlige som sådan, men det er visse situasjoner som øker eller senker risikoen for å gjøre feil. Jeg ville ikke hatt noe i mot å drikke kaffe med ABB, jeg tror ikke han ville ha drept meg, men hvis jeg hadde sagt jeg var medlem av AUF, så kanskje… Du kan ikke jobbe her dersom din visjon er at du som er god skal passe på de gale og de onde. Jeg tror nok den personen etter hvert ville rettferdiggjort at han slo og stengte folk inne.Jeg hadde lyst til å skyte dem med hagle


Men da datteren min var liten så orket jeg ikke være i samme rom som pedofile. Jeg hadde lyst til å skyte dem med hagle. Og det er greit det, du får bare kjenne på den lysten, men du behøver ikke gjøre det. Det er lov å være sint og du kan ikke stoppe følelsene dine, men aggresjon er en handling og et valg du tar.


3. Hvorfor valgte du å bli psykolog, og hva førte deg inn på akkurat denne spesialiseringen?

Jeg hadde ikke tenkt til å bli psykolog, og var innom tanken om å bli landskapsarkitekt og forsker før jeg fant ut at jeg likte å snakke med mennesker. Det var også en tilfeldighet at jeg spesialiserte meg som barnepsykolog.


Hvilke kvalifikasjoner krever en slik jobb?

Jeg synes det er viktig å ha to kvaliteter; Du skal være hyggelig og ha peiling. De fleste psykologer er hyggelige, så de behøver ikke gjøre så mye. Problemet blir hvordan man skal fortsette å være hyggelig, for vi fleiper litt med det at desto lenger utdanning man har jo mindre hyggelig blir man. For å ha peiling må du aktivt oppsøke kompetanse, noe jeg gjør gjennom Tidsskrift for Norsk psykologforening og podkast.


4. Hvordan forholder du deg til forskjellige former for psykoterapi?

Kortversjonen er at jeg synes det er teit at folk krangler om hvilken som er best.

For meg har Dialektisk atferdsterapi (DBT) vært den terapiformen som har preget meg mest. DBT passer min personlighet ved at jeg lærer pasienten ferdigheter og gir mye av meg selv som psykolog, samtidig som det er en liten humorside ved terapien.

De siste årene har jeg tatt videreutdanning i ACT-terapi, og jeg har også tatt i bruk hypnose i tidligere år. Jeg har en stor tro på mindfullness i terapi, og bruker det selv.


5. Er du fornøyd, og kunne du like gjerne gjort noe annerledes?

Jeg ville ikke gjort noe annerledes, kanskje annet enn at jeg svømte med menneskeetende haier i en liten krisetid. Jeg har vært over 40-årskrisen hvor jeg hadde en liten runde med «er

dette her greia liksom, er det ikke noe mer?», men man kan ikke tenke sånn. Jeg kunne kanskje tatt en doktorgrad, men det kan jeg jo gjøre når jeg blir pensjonist.


6. Hva er det beste og det verste med jobben din?

Det beste er handlingsfriheten og at det er uendelige muligheter. Jeg føler psykologyrket har endret seg og fått mer status. Hvis du først har et ønske om å hjelpe mennesker så er det greit å ha en status og en rolle der du har beslutningsmyndighet.


Jeg føler psykologyrket har endret seg og fått mer status.

Det verste sånn i konsekvens når jeg arbeider så mye, er at jeg lett blir fragmentert og at det går utover familien. Det er nok ikke psykologyrket i seg selv, men heller hvordan jeg har lagt den veien. I forhold til psykologrollen så er det verste at du må forholde deg til at du knuser folk, at folk bryter sammen og gråter. Når det er du som har makten kan du lett såre mennesker, og jeg har flere minner hvor jeg føler meg som en dritt.


7. Hvor mye tid krever jobben din, og synes du lønningen samsvarer med arbeidsmengde?

På Brøset tjener jeg rundt 600 000 som psykologspesialist. Når jeg jobber privat så tar jeg 850,- timen, og dersom jeg jobber én dag i uken gir dette meg en inntekt på omtrent 400 000 i året. I tillegg kommer skatt og utgifter. Jeg synes lønnen er god, men for nyutdannede, ikke-spesialister så virker den latterlig lav. Om du vil tjene penger bør du komme deg ut av Trondheim, Oslo og Bergen, og utenfor de store byene er det heller ikke nødvendig med en spesialistutdanning for å tjene penger.


8. Påvirker jobben privatlivet ditt?

Da må du skille mellom det å være psykolog og det å være Svein Øverland som psykolog. Jeg har jo jobbet veldig mye, så det har jo gått på bekostning av tiden med familien.


9. Hvordan har du utviklet deg som person og psykolog fra studieliv og til nå?

Jeg ser hvor teit jeg var. Jeg ville nok sagt til meg selv at «ikke tro du vet alt». Jeg var nok veldig arrogant og en bedreviter, selv om jeg på denne tiden hatet slike folk selv. Det er viktig å ha selvtillit, men det kan bli for mye av det gode. I studietiden så snakket jeg altfor lite, jeg lot ikke folk komme til, jeg klassifiserte folk for raskt, og i terapi var jeg for utålmodig. Det er jeg for så vidt fremdeles. Likevel har jeg nok blitt en bedre person. Da jeg var ung følte jeg at jeg måtte bevise så mye. Jeg var nok ufordragelig til tider. Nå blir jeg veldig lett entusiastisk, og det smitter nok over på pasientene. Jeg jobber jo med psykotiske drapsmenn og da må du være litt aktiv og tøff.


10.Hva er dine fremtidsplaner?

Jobbe mindre og skrive mer. Jeg har et lite forfatterskap inne i meg og holder på med en bok som heter Rettspsykiatrisk erklæring. Å skrive boken har betydd mye for meg og vært en form for egenterapi. Boken er basert på min filosofi om at vi alle kan gjøre vonde ting dersom små ting i livet hadde vært annerledes.

Samtidig har jeg mitt eget firma, Arkimedes, som inkluderer blant annet en privatpraksis og forelesninger, og forelesninger er noe jeg tjener en god del på. Samtidig skal jeg holde et e-terapi kurs for Norsk psykologforening, og jeg holder på å utvikle en app, Psyapp.


11.Hvilke råd ville du gitt kommende psykologstudenter?


Gjør mest mulig feil fortest mulig.
Gjør mest mulig feil fortest mulig. For å få en eierskap til egne teknikker så må man tørre å gjøre feil og skape sine egne erfaringer. Man kan ofte bli for opphengt i ikke å gjøre feil, noe som kan føre til en rigid atferd hvor man er redd for å miste kontrollen. Det er bedre å forberede seg, først som sist, på at man kommer til å gjøre feil. Når da en eventuell feil kommer så er det bare å ta i mot den som en gave; finn ut av hva det var som skjedde og bruk den kunnskapen til å unngå samme feil neste gang. Jeg bruker å si at man skal unngå å begå samme feil mer enn 7 ganger. Fremdeles i dag gjør jeg de samme feilene som jeg gjorde for 18 år siden. Den beste måten ikke å gjøre noe feil, er ikke å gjøre noen ting. Som student har du mulighet til å komme unna med de feilene du gjør, men når du er psykologspesialist og tar 850,- timen er det litt vanskeligere.

Av Elin-Kristin Hem
Publisert 10.03.2013


Linker:

Svein Øverlands blogg: http://psykologivirkeligheten.blogspot.no
LinkedIn: http://no.linkedin.com/in/arkimedes
Bok om stalking: http://fagbokforlaget.no/?isbn=9788245007817
Bok om selvskading: http://fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0423-6
Helsebiblioteket om selvskading: http://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/selvmord-og-selvskade/psykolog-svein-%C3%B8verland-behandling-av-selvskadingTrykk her for flere intervjuer med ferdig utdannede psykologer!

Kommende arrangementer

Kategorier

Psykolosjen på Twitter

    Her kommer Tweets

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på psykolosjen@gmail.com!

Følg oss:

  • Facebook
  • Twitter