Psykolosjen.no

Einar Steen


Med et hyggelig smil står Einar Steen klar i døren når jeg kommer for å intervjue han. ”Fint å se deg, har du lyst på kaffe?” I lokalet til Senter for Ledelse i Trondheim slår vi av en prat i en avslappet atmosfære.


Hvem er Einar Steen, og hva er din bakgrunn?

Med hardbarket trønderdialekt svarer han: ”Jeg er en 30 år gammel organisasjonspsykolog, som tok utdannelsen min her i Trondheim, hvor jeg har bodd nesten hele livet. Interessen min for ledelse har alltid vært tilstede, og ved siden av studiet har jeg også jobbet som selger i en 30-50%-stilling.

Akkurat nå jobber jeg dels som organisasjonspsykolog i Senter for Ledelse, dels som lektor på BI og dels som klinisk psykolog. Det er en travel, men veldig spennende kombinasjon.”


Som organisasjonspsykolog er det vel naturlig å ta spesialisering i organisasjonspsykologi. Hvilken spesialisering har du?

Einar rynker på nesa: ”Jeg vil nå spesialisere meg i organisasjonspsykologi, men dette valget synes jeg har vært veldig vanskelig. Jeg har jo alltid vært innstilt på at jeg skulle jobbe med ledelse og organisasjon, men mot slutten av studiet mitt så skjedde det noe…”


Jeg fikk en veileder som kom fra en helt annen fagtradisjon enn meg.

Han ser litt mystisk ut. Jeg blir nysgjerrig, og spør: Hva skjedde?
”Jeg ble veldig fascinert av hvor givende det var å jobbe med det kliniske. Jeg husker at Psykologisk Tidsskrift beskrev det første året etter studiet som ”praksissjokket”. Man kan vel si at jeg hadde et slikt praksissjokk da jeg var nyutdannet. Jeg kom fra NTNU som i stor grad er kognitivt og metakognitivt rettet. Da jeg var nyutdannet, flyttet jeg til Stavanger og begynte i praksis der. Jeg fikk en veileder som kom fra en helt annen fagtradisjon enn meg.

I starten var jo dette litt krasj, og jeg hadde en bedreviterholdning. I begynnelsen opplevde jeg veiledningen som frustrerende. Etter hvert begynte jeg å lese meg opp på teorien for å tette denne usikkerheten. Jeg begynte gradvis å skjønne hennes måte å handle på i terapi. Jeg tror denne erfaringen førte til at jeg ble mer åpen for ulike terapiretninger.


Denne kliniske psykologien har blitt en del av meg, som en slags ”klinisk identitet”

Spesielt har jeg interessert meg for tenkingen rundt affektfobi, og dette har åpnet en ny verden for meg. Det har fjernet meg fra det kognitive og inn i de dynamiske/emosjonsfokuserte behandlingstilnærmingene. Det siste året har jeg blitt svært fascinert av ISTDT (Intensive Short-Term Dynamic Theraphy). En slik tilnærming passer meg. Jeg opplever at denne reisen har formet meg som person. Denne kliniske psykologien har blitt en del av meg, som en slags ”klinisk identitet”. Derfor ble det vanskelig å prioritere bort den kliniske spesialiteten.


Mesteparten av tiden er du konsulent og organisasjonspsykolog. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?

”Det varierer veldig. Jeg kan ta et eksempel på hvordan vi jobber med lederutvikling, noe som er en stor del av arbeidsdagen. I det siste halve året har jeg jobbet med en stor aktør i dagligvarebransjen. Denne prosessen startet med at vi intervjuet 36 ledere om deres utfordringer. Deretter satte vi sammen lederne i grupper på seks, som var tilpasset deres problemstilling. Her ble alle kjent med alle, og alle ble involvert.


Her benyttet vi mye video, rollespill, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner

Deretter hadde vi fire samlinger med ulike tema, men med samme struktur. Vi startet dagen med å høre hvordan det hadde gått med den enkeltes utfordringer. Deretter hadde vi foredrag av en ekspert innen dagens hovedtema. Dette kunne være markedsføring, nedbemanning, kundeopplevelse og liknende. Resten av dagen ble brukt til ledertrening. Her benyttet vi mye video, rollespill, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Dette er en spennende måte å jobbe på. Programmets effekt måles ved antall utfordringer de har mestret, heller enn i hvor mye ny teori lederne har tilegnet seg.”


Når du som psykolog møter en ledergruppe som skal reddes ut av en krise-situasjon, føler du noen ganger litt press?


Jeg tror man aldri slutter å føle et visst press når man står i konfliktfylte eller følelsesladde situasjoner


Einar ler og smiler lurt: ”Det hadde vært kult å si nei. Men ja, jeg føler absolutt press, og det mener jeg er naturlig. Jeg tror man aldri slutter å føle et visst press når man står i konfliktfylte eller følelsesladde situasjoner. Jeg tror likevel at man over tid finner større ro i slike opplevelser.”


Hvordan snakker en psykolog sammen med ledere?

Jeg tror både tenkningen og språkbruken min ble svært akademisk i løpet av studiene på NTNU

”Jeg tror både tenkningen og språkbruken min ble svært akademisk i løpet av studiene på NTNU. Ord som ”kognitv” og ”persepsjon” ble vanlig sjargong. Når vi jobber med ledere fra andre fagfelt er det viktig å ta av seg denne språkdrakten, og pakke ut psykologien slik at vi får et felles språk.


..jobben din er i stor grad å pakke ut psykologien vi kan, og gjøre den anvendelig for dem som skal bruke den i sin hverdag

Jeg husker to viktige ting som veilederen min fortalte meg første gang jeg skulle møte en direktør i et stort, norsk firma. Dette var det første oppdraget mitt etter at jeg var ferdig med praksisperioden. Gjett om jeg var nervøs. Veilederen fortalte noe som gjorde meg beroliget. Han sa: Husk at du mest sannsynlig kan 100% mer psykologi enn dem du møter, og at jobben din i stor grad er å pakke ut psykologien vi kan, og gjøre den anvendelig for dem som skal bruke den i sin hverdag.”


Det foregår en debatt om masterstudenter også skal kunne kalle seg organisasjonspsykologer. Hva mener du om dette?

”Jeg har forståelse for masterstudentene sine argumenter. Jeg er overbevisst om at de har en god del kompetanse som jeg ikke besitter. Samtidig er jeg enig i psykologforeningens konklusjon. Jeg tror det kan bli forvirrende for pasienter dersom psykologtittelen også skal inkludere kompetanse som ikke er spesifikt rettet mot terapi.

Selv har jeg aldri møtt en kunde som har spurt om jeg er organisasjonspsykolog, eller om jeg har en master i organisasjonspsykologi

Dette argumentet er mindre relevant for organisasjonspsykologers virke. Jeg tror ikke ”brukerne” av organisasjonspsykologiske tjenester er like opptatte av psykologtittelen. Selv har jeg aldri møtt en kunde som har spurt om jeg er organisasjonspsykolog, eller om jeg har en master i organisasjonspsykologi. Jeg opplever at kundene er mer opptatt av referanser og relevant arbeidserfaring.”


Hva er en god leder?


Ledelse er en målformulerende, problemløsende og språkskapende prosess i samspill med andre

Einar virker glad for å få dette spørsmålet, og svarer med engasjement: ”God ledelse er evnen til å prioritere og skape oppslutning om viktige mål for organisasjonen. Dette kan være mål med kort horisont (operative mål), så vel som langsiktige målsetninger (strategiske mål). Jeg synes den beste definisjonen på ledelse kommer fra Erik Johnsen. Han sier at ledelse er en målformulerende, problemløsende og språkskapende prosess i samspill med andre.”


Hvordan har du utviklet deg som person og psykolog fra studietid og frem til nå?

”Oi. Jeg har blitt tryggere på meg selv”. Steen tar en lang tenkepause og fortsetter:
”Jeg har fått prøve og feile, og prøve og mestre. Både på det kliniske og på det organisasjonspsykologiske området opplever jeg i større grad å kjenne igjen situasjoner som likner hverandre. Da er det lettere å vite hva som er et blindspor, og hvilke stier som er viktig å følge.

Jeg har også blitt klar over at folk må løse problemene sine selv, jeg er bare med for å hjelpe dem på veien

Jeg har også blitt klar over at folk må løse problemene sine selv, jeg er bare med for å hjelpe dem på veien. Tidligere var det slik at de dagene det gikk bra, tenkte jeg: ”Yes, jeg er jo laget for dette”, og de dagene det ikke gikk like bra, tenkte jeg: ”Arh, dæven…” Jeg er fortsatt ganske prestasjonsorientert, men min selvtillit som psykolog svinger nå langt mindre enn før.

I tillegg har jeg har blitt mer pragmatisk. Når man kommer ut fra studiet, tror jeg man kan ha et bilde av at det finnes et fasitsvar. Når vi møter virkeligheten, stemmer ikke alltid dette. Da må man begynne å eksperimentere litt.”


Vil du avslutningsvis gi noen råd til psykologstudenter?


Hva søren er det egentlig jeg kan? Jeg har jo gått på skole i 6 år!

”Jeg tror det kan være lurt å fordype seg i ett tema om gangen, IKKE slik jeg gjorde. Jeg blir lett engasjert, og holdningen min var at ”jeg må kunne alt, NÅ”. Vær tålmodig, den faglige tyngden kommer etter hvert. Dette rådet prøver jeg også å gi meg selv innimellom.

Da jeg var nyutdannet, fant jeg meg selv i å tenke: ”Hva søren er det egentlig jeg kan? Jeg har jo gått på skole i 6 år!” Det er ikke lett å si med ord hva vi kan, men jeg tror vi har en måte å forholde oss til andre mennesker på, som flere kan lære av. ”


Hvor er Einar Steen om 10 år?

jeg tror vi har en måte å forholde oss til andre mennesker på, som flere kan lære av

”Jeg har en drøm om å kunne jobbe 70% som konsulent, og resten klinisk. Jeg har spesialisering i organisasjonspsykologi, og kanskje i klinisk også. Om 10 år er jeg gift og har to barn, kanskje en gutt og en jente. I tillegg har jeg sluttet å snuse.”

Einar Steen avslutter smilende:
”Jeg håper flere interesserer seg for organisasjonspsykologi fremover. Det er utfordrende og givende å formidle psykologi til andre fagområder. ”


Av Regine Åbø
Publisert 27.04.2014
Trykk her for flere intervjuer med ferdig utdannede psykologer!

Kommende arrangementer

Kategorier

Psykolosjen på Twitter

    Her kommer Tweets

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på psykolosjen@gmail.com!

Følg oss:

  • Facebook
  • Twitter