Psykolosjen.no

Samarbeidspartnere

Her finner du en oversikt over Psykolosjens samarbeidspartnere. Mener du at din forening burde stå på denne listen? Ta kontakt!


SiT Tapir

Psykolosjen er en del av SiT Tapirs sponsorprogram, noe vi er meget takknemlige for. Gjennom dette programmet får vi pengstøtte til å skap en stadig bedre linjeforening!


Psykologisk institutt

Psykolosjen samarbeider tett med Psykologisk Institutt, både på faglige og sosiale arrangementer. Instituttet bidrar med informasjon og pengestøtte og vi mener dette samarbeidet kommer både linjeforeningen, instituttet og studentene til gode. Tidligere samarbeid inkluderer arrangementer som oppstartsuke for nye studenter og psykologidagen.


Kommende arrangementer

Kategorier

Psykolosjen på Twitter

    Her kommer Tweets

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på psykolosjen@gmail.com!

Følg oss:

  • Facebook
  • Twitter