Psykolosjen.no

Vil du engasjere deg i Psykolosjen?

<

Når det er november, er et tid for Psykolosjens generalforsamling!

Stillinger

Alle stillingene i styret er ute på valg - en kort innføring i alle stillingene finner du her.
Det som ikke står i stillingsbeskrivelsen er hvor kult det er å sitte i styret. Det er sosialt, lærerikt og du har muligheten til å gjøre drømmer til virkelighet!


Vedtekter

Vi har også tenkt å endre vedtektene - stort sett oppdatert i tråd med praksis vi allerede følger. Se gamle vedtekter her og nye her, og send oss en mail eller ta opp uenigheter på generalforsamling.


Om du ikke tenker å stille til verv, er det mange andre gode grunner til å dra på generalforsamling. Du får et innblikk i hva som skjer i linjeforeningen vår, du får bestemme hvem som sitter i neste års styre - og det blir også vafler, kaffe og mulighet til å vinne kule premier slik som julegallabillett - Facebookevent med mer info finner du her!Valg av ITV


På generalforsamling velger vi også instituttstillitsvalgt (ITV) for profesjonsstudiet.

ITVen fungerer som øverste tillitsvalgt for psykologstudentene, og er studentenes stemme i Studentråd, Instituttstyre, Ledergruppe, Studieutvalg og andre relevante organ. ITVen er en del av Studentrådet SVT, sammen med ITVene fra andre institutt på fakultetet. ITV har møterett i Psykolosjen, og sørger for god og åpen kontakt mellom Psykolosjen og ledelse og studentråd.

I tillegg er ITV leder for Profesjonsrådet, som består av tillitsvalgte fra alle kull. Vervet som ITV gir sterk organisasjonserfaring, god innsikt i prosedyrer og prosesser som er direkte relevant for din studiehverdag og innsikt i studentdemokratiske og lokalpolitiske prosesser.

I tillegg knytter du nyttige kontakter og treffer mange likesinnede og engasjerte studenter! Vervet som ITV er lønnet i inntil 80 timer per semester. Du får dekket to seminarhelger på hotell med faglig påfyll, opplæring og mye sosialt!Vedtekter for ITV-stillingen, og annen info om organiseringen av ITV-er og kulltillitsvalgte (KTV-er) finner du her! En større grafisk oversikt over studentdemokratiet ved psykologisk institutt ligger her!-->

Hva skjer videre?

Det er aldri lenge til neste mulighet til å engasjere seg i linjeforeningen! Her er en grov oversikt over framtidige opptak:


!!Mer info kommer fortløpende!!

Ta sjansen - still til et verv!
- Psykolosjen

Kommende arrangementer

Kategorier

Psykolosjen på Twitter

    Her kommer Tweets

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på psykolosjen@gmail.com!

Følg oss:

  • Facebook
  • Twitter