Metakognitiv terapi ved depresjon – interesseforedrag ved Roger Hagen

Bilde til Metakognitiv terapi ved depresjon – interesseforedrag ved Roger Hagen
  • Dato: 17.09.14
  • Oppmøte klokken: 12:15
  • Slutt klokken: 14:00
  • Oppmøtested: Auditorium D1 på Dragvoll
  • Kontaktperson: MarteR
  • Plasser: 211
  • Annet:

Les mer