Psykolosjen.no

Fagdag

Blant studenter på profesjonsstudiet har det lenge vært et ønske om mer praksis i første avdeling av studiet, og som studenter på Dragvoll er vi også litt sulteforet på bedriftspresentasjoner. Fagdagene er et forsøk på å løse begge deler, og skal passe for både den ferske profesjonsstudenten som vil se hva det innebærer å jobbe som psykolog, samt den erfarne studenten som allerede er på klinikken og vil ha mer informasjon om mulige arbeidsplasser.

På fagdagene får en gruppe studenter komme på besøk til en arbeidsplass hvor det jobber psykologer. Under besøket får de informasjon om arbeidsplassen, og de får høre mer om hvordan en vanlig arbeidsdag til en psykolog i denne bedriften utarter seg. Noen ganger er det også lagt opp til presentasjoner av en case, kurs, eller andre ting. 

Både NPF Sør-Trøndelag og Psykologisk institutt ved NTNU stiller seg svært positive til slike fagdager, men er ikke i noen grad involvert i gjennomføringen av dagene.

Fagdagene er et samarbeid mellom Psykolosjen og de enkelte arbeidsplassene. For studentene gir disse dagene en unik innsikt i hverdagen som psykolog og mulighetene etter studiet, og for arbeidsplassene er dette en flott måte å få promotert seg selv som en arbeidsgiver og å bidra til at fremtidens psykologer kommer mer forberedt ut i arbeidslivet. Har du et forslag til hvor vi kan arrangere vår neste fagdag, eller er din bedrift interessert i å arrangere en slik fagdag? Send en epost til styret@psykolosjen.no.


Kommende arrangementer

Kategorier

Psykolosjen på Twitter

    Her kommer Tweets

Tilbakemeldinger?

Losjen vil gjerne høre fra deg hvis du er fornøyd, misfornøyd eller har forslag til noe vi kan arrangere - send oss en mail på psykolosjen@gmail.com!

Følg oss:

  • Facebook
  • Twitter