Metakognitiv terapi ved depresjon – interesseforedrag ved Roger Hagen

Bilde til Metakognitiv terapi ved depresjon – interesseforedrag ved Roger Hagen

  • Dato: 17.09.14
  • Oppmøte klokken: 12:15
  • Slutt klokken: 14:00
  • Oppmøtested: Auditorium D1 på Dragvoll
  • Kontaktperson: MarteR
  • Plasser: 211
  • Annet:

Det er ikke påmelding til dette arrangementet via nettsiden.

 

Onsdag 17. september har Psykolosjens fagkomité gleden av å tilby alle interesserte psykologspirer et innblikk i innovativ psykoterapiforskning som foregår på eget institutt! I D1 fra 12:15-14 vil Roger Hagen gjøre sitt beste for å avmystifisere Metakognitiv terapi (MCT), og med utgangspunkt i behandling av depresjon konkret ta for seg hvordan metakognitiv teori overføres til terapirommet.

Metakognitiv terapi (MCT) er en omfattende manualbasert behandlingsform som i løpet av det siste tiåret er anvendt blant annet ved angstlidelser, depresjon, psykoser og personlighetsforstyrrelser. MCT er i dag anbefalt behandling for generalisert angstlidelse (GAD), der den har vist seg å ha svært god effekt. MCT har sitt fundament i SREF- modellen av Wells og Matthews. For mer kunnskap, se vedlagte artikler.

Roger Hagen er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt på NTNU, og en del av forskningsgruppa som her i Trondheim gjennomfører studiet på Metakognitiv terapi ved depresjon.

Det settes av tid til spørsmål ved foredragets slutt.

Vel møtt!

Vedlagte artikler:

http://gemini.no/2013/05/mindre-grubling-kan-utrydde-depresjonar/

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=162829&a=2

http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=413658&a=2

Postet i kategorien: Arrangement