Spørsmål & Svar

Bilde til Spørsmål & Svar

Hei alle nye studenter! Her kommer noen spørsmål som er vanlige å sitte med når man begynner på profesjonsstudiet i psykologi. Håper dette innlegget kan hjelpe dere litt på veien

Hvordan er den første tiden som student i Trondheim?

Første dag ved universitetet kalles Immatrikuleringsdagen, der ca 2000 studenter deltar i en høytidelig seremoni for å feire at du blir innskrevet på universitetet. På immatrikuleringsdagen får du også tildelt faddergrupper. Faddergruppene består av grupper på ca 15 studenter, med flere ”faddere”- studenter fra eldre kull. I løpet av fadderuka er det en rekke sosiale arrangementer, slik at du blir kjent med dine medstudenter, campus og studiebyen Trondheim.

I tillegg arrangerer Psykologisk institutt PSYSTART, som er et todagers obligatorisk arrangement, der du får all informasjon du trenger å vite som ny student, slik at du kan få en trygg og oversiktlig studiestart.

Er det vanskelig å finne bolig i Trondheim?

Det er stort press på leiemarkedet i Trondheim, spesielt ved semesterstart. Dermed lønner deg seg å begynne boligjakten tidlig. Studentsamskipnaden i Trondheim står for studentenes bolig-, helse-, idrett-, og kafetilbud. På https://www.sit.no/ kan du søke studentbolig. Som førsteårsstudent blir du prioritert i tildelingen av studentbolig.

Hva gjør man på fritiden i Trondheim?

Hvert studieløp har sin egen linjeforening, som arrangerer fadderuke for nye studenter, stipendpils, vaffel, quiz, temafester og julebord. Linjeforeningen for profesjonsstudiet i psykologi er Psykolosjen og hjemmesiden vår er du inne på NÅ. Vi har også en egen facebookgruppe for våre medlemmer og denne kan du finne HERI tillegg har man Psykologisk TidsskriftPsykologisk Fagutvalg og Bedriftsportalen for Psykologi. Psykologistudentene arrangerer også sin egen fagdag hvert år –Psykologidagen.

Trondheim er kåret til Norges beste studieby, med over 30 000 studenter. Hele 1 av 6 som bor i Trondheim, er student (!) Dermed finnes det en rekke fritidsaktiviteter for Trondheimsstudentene.

Verdt å nevne er Trondheimsstudentenes store stue, Studentersamfundet. Her finner du en rekke tilbud, som konserter, temafester, kafe, teater, og bibliotek. I tillegg arrangeres UKA – Norges største kulturfestival av Trondheimsstudentene annenhvert år. Det året det ikke arrangeres UKA, arrangeres ISFiT – den internasjonale studentfestivalen med deltakere fra hele verden.

NTNUI er Norges største idrettsforening, med 50 ulike aktiviteter – fra håndball, fotball og dans, til fektig, undervannsrugby, karate og rumpeldunk. I tillegg finnes det en rekke andre tilbud for deg som student. Mer informasjon HER

Hvordan fungerer undervisningen ved psykologistudiet?

Undervisningen ved psykologistudiet består av forelesninger og kollokviegrupper. Profesjonsstudentene har også praktiske gruppeaktiviteter, i klinisk praktikum. En del av denne undervisningen er obligatorisk.

Tommelfingerregelen er at man har fire emner (les: fag) per semester. De to første årene er klinisk praktikum ett av disse fagene. Man har som regel 45 x 2 min forelesning per emne hver uke. Kollokviegrupper er små studiegrupper på ca 30-40 studenter der man diskuterer pensum og løser oppgaver sammen. Kollokviegruppene ledes av en studentassistent som studerer ved høyere årskull.

Kan jeg utveksle i løpet av studietiden?

Som student ved Psykologisk institutt, kan du utveksle i et eller to semestre. Psykologisk institutt har utvekslingsavtaler i ca 20 land. Mer informasjon i margen HER

Hva kan jeg jobbe med etter endt utdanning på profesjonsstudiet i psykologi?

Som psykolog har du gode jobbmuligheter etter fullført utdanning. I dag er det mangel på psykologer i Norge, og behovet for psykologer vil fortsette å øke i framtiden. I tillegg til å jobbe med behandlingsvirksomhet arbeider psykologer ofte med konsulentarbeid, organisasjons- og ledelsesutvikling, og undervisning og forskning.

TIPS:

Pensumliste finner du HER - og trykker deg videre på "profesjonsstudiet i psykologi"

Meld deg inn i DENNE facebookgruppen for å kjøpe diverse pensumbøker brukt. Det kan du også gjøre på ibok

Du kan søke opp emner og generere din egen timeplan på DENNE nettsiden

Postet i kategorien: Nyheter