FAGDAG: Spesiapost 4 Østmarka (25. oktober)

Bilde til FAGDAG: Spesiapost 4 Østmarka (25. oktober)

Påmeldingen er stengt.

Syntes du OCD er spennende burde du søke deg til denne fagdagen. Fagdagen på Spesialpost 4 Østmarka vil ha hovedfokus på behandling av mennesker med tvangslidelser. Som deltaker vil du få innføring i plassen og så få være med i behandling av pasienter.

Søknadsfrist 19. oktober (de som får tildelt plass får svar 20. oktober).

BINDENDE PÅMELDING!

Det er bindende påmelding, og får du tildelt plass har du selv ansvar for å gi beskjed SENEST 3 dager før fagdagen hvis du ikke kan møte opp! Gjøres ikke dette blir man plassert bakerst i køen på senere fagdager!

Postet i kategorien: Fagdag