Erfaringer fra fagdag hos Nidaros DPS

Bilde til Erfaringer fra fagdag hos Nidaros DPS

På fagdagen var vi 21 studenter fra forskjellige kull, som møtte opp på biblioteket på Nidaros Distriktpsykiatriske Senter(DPS). Her ble vi ønsket velkommen av avdelingssjefen, før vi fikk en god gjennomgang av organsisasjonskartet til Nidaros DPS av en psykologspesialist. Vi fikk en beskrivelse av ulike fagteam, seksjoner og det ble oppfordret til å stille spørsmål dersom man lurte på noe.

Nidaros DPS har mange forskjellige tilbud og en psykologs jobb kan derfor være svært ulik. Så i  løpet av dagen kom det psykologer/psykologspesialister fra ulike stillinger på huset for å gi oss en forståelse av sin arbeidshverdag og hvilke utfordringer de møter på. Også her var det rom for å stille spørsmål. Vi fikk da høre fra en psykologspesialist i poliklinikk, en psykologspesialist i døgn, en psykolog i gruppepoliklinikken og en psykolog i ambulant akutt team. Til slutt fikk vi høre fra en nyutdannet psykolog om hvordan det er å være en fersk psykolog, med positive og negative erfaringer, utfordringer og råd på veien. Her fikk man også større innblikk i forskjellen på hvordan man jobber i de ulike stillingene og også generelt forskjellen på å jobbe på døgn sammenlignet med poliklinikk. Dagen ble avsluttet med en omvisning.

Fagdagen ga et godt innblikk i noen av de mange ulike stillingene en psykolog kan ha på Nidaros DPS, og var en veldig fin mulighet til å stille spørsmål relatert til utfordringer i arbeidslivet. Vi fikk  høre om problemstillinger og utfordringer som man kanskje ikke hører så mye om i løpet av studieløpet og litt om hva som finnes av ulike arbeidsområder. Dette var en spennende og interessant dag og var et godt avbrekk fra en teoretisk skolehverdag:)

Du kan lese mer om DPS'er i Trondheim her på våre hjemmesider.

Skrevet av Ingrid Størset, kull 32

Postet i kategorien: Fagdag erfaringer