Erfaringer fra fagdag hos BFT, LINK og Trondheim kommune

LINK er et barnevernstiltak under omsorgsenheten for barn og unge i Trondheim. LINKen er mellom skole, hjem og fritid, og det finnes bare et LINK-hus i Trondheim. Dette ligger på Ila, og det var her 8 heldige studenter møtte opp 24. oktober. Ungdommene som kommer til LINK er ungdommer som har få eller ingen venner, sliter med psykiske lidelser, har skolevegring, vanskelige hjemmeforhold etc. Har man først fått muligheten til å komme til LINK får man være der i opp til ett år.

På LINK samarbeider barnevernspedagoger, lærere, familieterapeuter og psykologer om å ta vare på ungdommene. I og rundt huset finnes det en masse muligheter for forskjellige aktiviteter, men det største høydepunktet for mange er nok den månedlige helgeturen. Her drar LINK blant annet ut på lavvo- og hytteturer med stor suksess. 

Psykologene som snakket med oss var veldig glade for å kunne jobbe i førstelinjetjenesten. Her er det masse kontakt med folk og mindre utredninger og PC-bruk sammenliknet med for eksempel BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Jeg fikk et inntrykk av at det var mer rom for psykologrollen og tilrettelagte muligheter for spesialisering og videreutdanning i førstelinjetjenesten. 

Hos LINK bruker de tilnærming som miljøterapi, systemisk familieterapi, nettverksmøter, en-til-en samtaler og narrativ terapi. Psykologene var spesielt opptatt av å bruke sosialkonstruksjonisme i den narrative delen for å gi ungdommene et riktigere syn på verden og relasjonene rundt seg. I familieterapien var det mye fokus på å sette opp felles mål for familien som de kunne jobbe mot. Mye av hjelpen terapeutene gav kunne oppleves som svært utfordrende, da ungdommene ofte har store tilknytningsproblemer. LINK samarbeider godt med skolene, og elever som sliter på skolen blir snappet opp raskt og tiltak blir satt i verk. Blant annet har de gode og fungerende avtaler med Lade Motor og Vikhammer Gård om dagskole. 

Personlig likte jeg svært godt når psykologene fortalte om caser til oss – og geleidet oss gjennom prosessen hvor de hjalp og økte livskvaliteten til ungdommer og familier. Det var også en ekstern psykolog fra fosterhjemskontakten der som fortalte om hvordan de utførte kartlegging av psykisk helse på barn opp til 9 år. Psykologen hadde blant annet utviklet et eget spill for barna som gav svar på viktige spørsmål på en morsommere måte enn ved en samtale. Psykologene og psykologspesialistene fortalte og viste oss også hvordan en arbeidsuke så ut. Jobben som psykolog i barne- og familietjenesten og LINK virket i mine øyne svært variert og givende.

Ernst Olav, kull 35. 

Postet i kategorien: Fagdag erfaringer