Erfaringer fra fagdag ved Trondheimsklinikken

Bilde til Erfaringer fra fagdag ved Trondheimsklinikken

Den siste fagdagen i 2011 ble holdt ved Trondheimsklinikken 18. november. Hovedfokuset under fagdagen var  behandling av mennesker med rusproblematikk. Vi skulle også få et innblikk i hvordan det er å jobbe med rus for psykologer. Disse to tingene er også det jeg kommer til å fokusere på i dette erfaringsnotatet, ikke de forskjellige delene av Trondheimsklinikken. 

Trondheimsklinikken ble åpnet i desember 2010, og er har døgnavdelinger for ungdom og voksne, poliklinikk for rus og avhengighet (også for personer som er under legemiddelassistert rehabilitering – LAR) og Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT). PUT jobber mest med ungdom som akkurat har begynt å leke med rus, men har også alvorlige tilfeller som kan innebære heroinmisbruk og lignende. Trondheimsklinikken huser også hovedkontoret for Kompetansesenter rus - Midt-Norge.

Psykolog Nikolaj Kahn introduserte fagdagen. Han fortalte blant annet om hvordan psykologene har vært eksperter på rus i Norge i lang tid. Først i 2009 fikk legene en egen spesialisering i ”rus- og avhengighetsmedisin”. Kahn er 30 år og selv under spesialiseringen ”psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer”. Han la blant annet vekt på problemene rundt diagnostisering ved rusproblematikk. Det er veldig vanlig med utviklings-, volds- og overgrepstraumer blant ruspasienter. Først må pasientene erkjenne dette, så kan man starte behandling. Psykologen er derfor gjerne først kontrollør og deretter behandler. PTSD kan ofte bli en dårlig diagnose ettersom den ikke fanger opp alt. Kahn snakket også litt rundt akse-2 problematikk, og gav gode eksempler på hvordan de gikk frem da. Ved borderline var de slik jeg forsto det opptatt av å sette ekstremt tydelige grenser før de for alvor begynte å jobbe med relasjonen.

I de tidlige fasene av behandlingen må man ofte motivere pasienten til å i det hele tatt ville motta behandling og terapi, mens man etter hvert kan begynne å fokusere på det å motivere til rusfrihet. Alle deltakerne på fagdagen fikk utdelt et hefte hvor vi kunne lese om motiverende intervju (MI). Det er nettopp klientsentrert terapi og hovedsakelig motiverende intervju som blir brukt av behandlerne ved Trondheimsklinikken. I MI er ikke fokuset på å innstallere noe, men å fremkalle og utløse noe – MI fungerer i mange tilfeller bra for å løse opp ambivalens hos pasienten. Psykologene som snakket for oss påpekte også til stadighet viktigheten ved å være kritisk, da en evidensbasert behandling for èn lidelse ikke nødvendigvis fungerer like bra når pasienten har fire diagnoser.

Når pasienten kommer ut av klinikken er fokuset på å tilføre struktur i livene deres. Pasientene får hjelp med bolig, jobb, utdanning osv. Selv om pasientene kommer fra små steder, er det foretrukket at de kommer tilbake til hjemstedet sitt. Rusmiljøer finnes overalt, og ved hjemstedet er det er ofte flere som kjenner pasienten og kan hjelpe.

Fagdagen hos Trondheimsklinikken varte fra 09.00 – 15.30, og besto av seks forskjellige foredrag som tok for seg forskjellige aspekter ved rusbehandling. Ting jeg likte godt ved denne fagdagen var gode foredrag, en rekke muligheter til å stille spørsmål og varmlunsj med en knall salatbuffet. Jeg hadde også håpet vi skulle få oppleve behandling i praksis, men det ble det dessverre ikke noe av denne gangen. De ønsket å få til dette for oss, men enkelte pasienter var imot det.

Alt i alt var dette en lærerik fagdag som gjorde at jeg nå ser på arbeid med rus med helt andre øyne. Som Reidar Hole, en av Norges ledende eksperter på rus, sa så fint til oss: Rus er gøy!

Ernst, kull 35.

 

 

 

 

Postet i kategorien: Fagdag erfaringer