Fagdag ved Habiliteringstjenesten

Bilde til Fagdag ved Habiliteringstjenesten

  • Dato: 04.03.14
  • Oppmøte klokken: 12:00
  • Slutt klokken: 15:30
  • Oppmøtested: Brøsetveien 100, 2. etasje
  • Kontaktperson: Edona
  • Plasser: -
  • Annet:

Påmeldingen er stengt.

Habiliteringstjenesten for voksne bistår mennesker med medfødte eller ervervede hjerneskader og/eller sammensatte funksjonshemminger. Avdelingen er organisert som en psykiatrisk poliklinikk og gir ambulante og polikliniske tjenester. Vi tilbyr utredning og behandling til pasienter samt rådgivning og veiledning til hjelpeapparat og pårørende. Habiliteringstjenesten for voksne er et lærings- og mestringssenter med tilbud om opplæring og kurs til pasienter og pårørende. Vår hovedsamarbeidspartner er, ved siden av pasienten selv og dennes pårørende og hjelpeverge, oftest den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag har 28 årsverk og favner en bred flerfaglig stab. Avdelingen er organisert i tre team som betjener hvert sitt geografiske ansvarsområde. Habiliteringstjenesten for voksne er organisert under divisjon Psykisk helsevern, avdeling Brøset.

Agenda for dagen:
-Presentasjon av Habiliteringstjenesten for voksne 
-Caseframlegg med diskusjon 

 

Postet i kategorien: Fagdag